Psikoterapi Yaklaşımları

Her bireyin kendine özgü bir karakteri vardır.  Kişiler birbirlerinden karakterleri ile ayrılırlar. Her insanın davranış şekli bir diğerininkinden farklılık gösterir. İkiz olarak dünyaya gelen kardeşlerde bile bazı farklılıklar görülebilmektedir. Karakter ve ruhsal dünya oldukça farklı bir boyuttur. Dolayısıyla bu bölgelerde meydana gelen rahatsızlıklarda aynı ölçüde farklılık göstermektedir. Farklı ruhsal bozukluklara farklı psikoterapi yaklaşımları geliştirilmiştir. Kişilerin birbirlerinden ayrılan duygusal dünyaları kendine özgü tepki mekanizmaları oluşturmuştur. Olaylara karşı bakış açılarınız ve somut yaklaşım biçimleriniz diğer insanlardan farklı olabilir. Kimi insanın kolaylıkla atlatabileceği bir olayı, bir kazayı ya da duygusal buhranı siz çok ağır bir şekilde geçirebilirsiniz. Bu durumun en önemli nedeni ise her insanın kendi benliğine özgü davranış biçimleri geliştirmesi ve o davranış kalıbı çerçevesinde sosyalleşmesidir.psikoterapi nedir, psikoterapi yaklaşımı, psikoterapi yapım şekli

Karakter Analizlerinin Tedavi Sürecindeki Önemi

Birbirinden farklı düşünce yapılarına ve ruhsal dünyaya sahip olan kişilerin ruhsal bozukluklarına pozitif yaklaşım gerçekleştirilmeye çalışılırken; psikoterapistin farklı psikoterapi yaklaşımları kullanmasını gerektirebilir. Her insan bir diğerinden farklı hayat biçimine, farklı ruhsal özelliklere ve farklı sosyal hayatlara sahiptir. Bu farklılıklar göz önünde bulundurulursa; hastaların hikayeleri hemen hemen aynı olsa bile, durumlara karşı geliştirdikleri ruhsal tepkiler çok farklı olabilmektedir. Aynı olmayan tepkilere aynı olan tedavi yöntemleri uygulanamayacağı için; hastanın karakter ve ruhsal analizi yapıldıktan sonra duruma ve hikayeye uygun yöntemler kullanılabilir. Böylelikle hastanın ruhsal bozukluklarına ulaşılıp, hastanın bu bozuklukları kabullenmesini sağlayıp, tedavi yoluna gidilebilir. Ayrıntılı ruhsal analizler yapıldıktan sonra hastanın sosyal hayata kazandırılması sağlanabilecektir.

Ruhsal çöküntüler, diğer ruhsal rahatsızlıklar kişilerin sosyal hayatına devam etmesini ve kaliteli ilişkiler kurmasını engellediği için önemli sorunlar teşkil etmektedir. Kişilerin hayata pozitif yaklaşabilmeleri için; pozitif duygular besleyebilmeleri ve bunlara gerçekten de inanmaları gerekmektedir. Bu ise psikolojik destekle mümkün olacaktır.