Profesyonel Pedagog Yardımının Faydaları

Topluma hizmet amaçlı karşımıza çıkan pedagoloji bilimi birçok bilim dalında olduğu gibi kendi alt dalları olan geniş bir alandır. İnsanın temel anlamda gelişimini destekleyen danışmanlık alanlarını içeren, profesyonel pedagog eşliğinde tanılama ve çözüm yollarına dair hizmet veren bir bilimdir. Modern toplumlarda başta eğitim alanında olmakla beraber hayatın birçok evresinde farklı başlıklar altında yer alan pedagoloji için uzman yetiştirme süreci maalesef ülkemizde sıkıntılı bir hal almıştır.pedagog yardımı alma, profeyonel pedagog, profesyonel pedagog yardımı

Pedagolojinin başlı başına bir dal olmasına rağmen ülkemizde 1982 yılı itibari ile üniversitede ki bu bölümler kapatılmış, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü ile Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunları pedagog olarak çalışabilmektedir. Psikoloji ile bir yürütülen pedagoloji aslında başlı başına temel eğitimleri olan ve bu eğitimler sonucu branşlaşılan bir daldır.

Ülkemizde ise bahsedilen bölüm mezunlarının devamında çocuk psikolojinde uzmanlaşarak ve ek eğitimler ile profesyonel pedagog oldukları bir sistem mevcuttur. Oysa ki pedagoglar psikologların aksine tanı ve tedavi yöntemi açısından ruhsal değerlendirmeler yerine daha çok edinilen davranış ve eğitimler üzerinden olması gereken normların sağlanması adına danışan ile birlikte yürütülen bir bir hedef ve çözüm sürecinde hizmet veriyor.

Hayatın İçinde Ancak En Çok Eğitimde

İnsana dair duygusal, zihinsel ve bedensel gelişim evrelerinin takibini yapan ve bu evrelerde ki aksaklıkları analiz ederek yol gösteren profesyonel pedagog, ilk etapta çocuklar üzerinde aktif gibi görünse de sosyal, eğitim, medya, kurumsal, cinsel ve aile pedagoloji alt dallarında her kesim ve her yaştan bireye hizmet sunmaktadır.

İhtiyaç duyacağınız profesyonel pedagoglar; aldıkları eğitim, mezun oldukları okul ve ek eğitimler, çalıştıkları merkezler ve alanlarda ki kendi faaliyetleri konusunda verdikleri bilgilerle kendilerini belli ederler. Pedagogların toplumsal gidişatın eğitimden medyaya uzanan geniş ağında yadsınamaz bir yeri vardır.