Helal Yiyecekler Sertifikası 

Helal sertifikası bir ürünün üretim aşamasından tezgaha gelene kadar geçen süreçte maruz kaldığı proseslerin İslami kurallara uygun olduğunu gösteren bir belgedir.

Bu Sertifikanın Alınabilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Her ürünün üretim sırasında geçtiği işlemler farklı olduğu için her biri kendi sınıflarında değerlendirilir. Doğal ürünler için aranan şartlar; katkı maddesi içermemesi, sağlığa zararlı kimyasallar barındırmaması, GDO ve yapay hormon içermemesi önemlidir. Et ürünleri için gerekli koşullar; kesimin İslami şartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, üretim yerinin, kullanılan ekipmanların ve personelin hijyen kurallarına uyması gerekmektedir. Yem ve rasyon için helal yiyecekler sertifikası şartları; canlı hayvan beslenmesinde kullanılan ürünlerin İslami kurallara uygun olarak yetiştirilmesi, canlı hayvan yetiştiriciliği esnasında yapay hormon kullanımından kaçınılması aranan en önemli şartlar arasındadır.helal yiyecek sertifikası alma, hangi yiyecekler helal, helal ürün sertifikası

Süt ve süt ürünleri için aranan şartlar; süt üretiminde kullanılan hayvanın beslenmesinin İslami şartlara uygun yapılması, kullanılan katkı maddelerinin helal ürün statüsünde yer alması ve miktarlarının belli bir oranın altında olması, üretimden depolamaya kullanılan bütün ekipmanın, çalışan personelin hijyen şartlarına azami önem göstermesi. İçecekler için sertifika şartları, içecek maddelerinin muhteviyatında alkol gibi İslama uygun olmayan unsurları içermemesi, üretimin her aşamasında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yağ için helal yiyecekler sertifikası şartları; yağın elde edildiği ürünün İslami değerlere uygun olması, işleme teknikleri ve kullanılan katkı maddeleri açısından sağlığa zararlı bir unsur içermemesi şartları aranmaktadır. Bu koşullara uyan işletmeler ürünleri için helal sertifikasını kolaylıkla alabilirler.