Genital varislerin nedenleri nelerdir?

Damarlardaki kapakçıkların yetersizliği, damarların tıkanması, hormonlar rahim ve yumurtalıklarda kan akışının yavaşlamasına ve vazodilatasyona neden olabilir. Hamilelik, pelvik tıkanıklık sendromunun bir başka önemli nedenidir ve pelvik varisli damarlar hamilelikten sonra daha belirgin hale gelir.genital varis, genital varis nedir, genital varis belirtisi

Genital organların varisli damarları nasıl teşhis edilir?

Tedaviye rağmen bacakların varisli damarları tekrarladığında, bir arada bulunabilecek pelvik konjesyon sendromu araştırılmalıdır. Kronik pelvik ağrının değerlendirilmesi, en yaygın nedenleri dışlayarak başlar. Bunlar;

  • Pelviste bir patoloji var mı?

Pelvik inflamatuar hastalık, endometriozis,

  • Önceki işlemlerden kaynaklanan yapışıklıklar,
  • Rahim, adenomiyoz, rahim fibroid hastalıklarının varlığı dışlanmalıdır.

Görüntüleme manyetik rezonans (MR), ultrason ve bilgisayarlı tomografi (CT) kullanır. Bu görüntüleme cihazlarının tanısal değeri nispeten yüksek olmasına rağmen, laparoskopi diğer nedenleri dışlamak için de kullanılabilir.

Ultrason muayenesinde 6 mm’den büyük yumurtalık damarları ve 5 mm’den büyük pelvik varisli damarlar, 8 mm’den büyük yumurtalık damarlarının bilgisayarlı tomografi veya MRI incelemesi ve rahim çevresinde varislerin varlığı da tanıyı doğrular. Venografi, anjiyografik bir cihazla gerçekleştirilen kesin bir tanı tekniğidir ve bir damara bir kateter yerleştirilerek ve bir kontrast madde enjekte edilerek damarların görselleştirilmesidir. Venografik bulgular, genişlemiş bir yumurtalık damarının ve pelvis ve kalçadaki varisli damarların ters bir resmidir.

Genital organların varisleri nasıl tedavi edilir?

Tedavi genel anestezi olmaksızın anjiyografi bölümünde günlük olarak yapılmaktadır. Damar girişi kol, kasık veya boyundaki bir damar olabilir. Tek veya iki taraflı yumurtalık damarlarının spiral embolizasyonu, yumurtalık venöz sızıntısı için en yaygın tedavi – reflüdür. Bu tedavide aynı seansta yumurtalık damarlarından birinde sızıntı olsa bile sadece sızan yumurtalık damarının venografi ile kapatılmasına veya birbirine kapatılmasına karar verilebilir. Bu tedavi hastaların şikayetlerini% 70-100 oranında giderir. Son zamanlarda, sklerozan ilaçların enjeksiyonu, spiral embolizasyondan önce pelvisin varisli damarları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Stent, sol renal veni veya iliak veni sıkıştıran sendromlardaki basıncı azaltmak için kullanılabilir.

Komplikasyonlar nelerdir?

Girişimsel radyolojide kullanılan endovasküler teknikler, yani embolizasyon riski nadirdir. Yumurtalıklarda veya pelvik damarlarda bırakılan sarmallar nadiren akımla dışarı çıkıp akciğer damarlarına girer ve bu hastaların% 3-4’ünde görülür. Embolizasyondan sonra kısa süreli ağrı, bulantı ve kusma gelişebilir.