Karın İçi Aort Anevrizmasında Alternatif Tedavi: Endovasküler Cerrahi

Endovasküler stent greft yöntemi nasıl uygulanır?

Genel anestezi altında yapılan endovasküler stent greft yönteminde her iki kasıkta 3-4 cm’lik kesiler yapılır.Metal çerçeveden oluşan stentte, anevrizma damarının içine polyesterden veya Goretex’ten yapılmış yapay bir damar (greft) yerleştirilir. . Stent greft için yeni bir kan akış yolu sağlayarak, anevrizmadaki basınç kontrol edilir. Bir anlamda anevrizma çıkarıldı. Tüm bu işlemlerin aşamaları sürekli olarak X ışınları ile izlenir. Anevrizma, içinde kan akışı olmadığı için zamanla küçülür ve kaybolur. Hasta ölene kadar stent yerinde kalır.aort anevrizması, aort anevrizması tedavisi, karın için aort anevrizması tedavisi

Anevrizması olan hastaların uzun süreli izlemeye ihtiyacı vardır!

Endovasküler yöntemle anevrizma tedavisinde stent takıldıktan sonra hasta kontrol altına alınır. Operasyon basit olsa da takibi uzun sürüyor; 5 yıl boyunca 6 ayda bir doktor muayenesi gerekmektedir. Hastanın 6 ayda bir bilgisayarlı tomografi ile muayene edilmesi önemlidir. Açık bir yöntemle yapılan anevrizma ameliyatından sonra, genellikle bu tür bir izleme gerekli değildir.

Bu yöntemin en yaygın komplikasyonu, cihaz kasık içine yerleştirildiğinde kasık damarının hasar görmesidir. İkinci komplikasyon ise yerleştirme sırasında stentin yerinden çıkmasıdır. Cerrahın bu noktaya çok dikkat etmesi ve komplikasyonlardan kaçınmak, acilen harekete geçmesi ve ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz durumla başa çıkabilmesi için bu alanda tecrübeli olması gerekmektedir.

Gençlere stent önerilmez

Bu hastalarda endovasküler cerrahiyi kullanmanın temel nedeni, yaşlı hastaların açık cerrahiyi tolere edememesidir. Bu, başka sorunu olmayan genç, düşük riskli hastalarda stent uygulanmadan önce iki kez sayılır. Çünkü bu hem hastaların uzun süreli takibine hem de olası stent yerleştirme komplikasyonlarına yol açmaktadır. Aynı zamanda bu uygulamanın uzun vadeli sonuçlarının henüz tam olarak bilinmediği de unutulmamalıdır.

Anevrizma için kimler stentlenir?

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki abdominal aort anevrizması, 65 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 6-9’unu etkiler. Kalıtımın etkili olduğu bilinmektedir. Bu hastaların yüzde 15-25’inde diğer aile bireylerinde de aynı sorun görülebilmektedir. Anevrizmaya giriş ve çıkış açıları stent yerleştirilmesi için büyük önem taşır. Endovasküler cerrahi, uygun anatomiye sahip, anevrizma çapının 6-8 cm olduğu ve anevrizmanın görece daha lokalize olduğu hastalarda daha başarılı sonuçlar vermektedir.