Anne ve çocuk arasındaki iletişim

Herkes tarafından da bilindiği üzere bir annenin çocuğuna karşı duyduğu sevgiyi yeryüzünde hiçbir sevgi tutmamaktadır. Anneler çocukları henüz doğmadan onları sevmeye ve şefkat göstermeye hazırdır. Çocukları doğduktan sonra da onlara ellerinden gelebildiği kadar sevgisini, şefkatini ve masumiyetini göstermektedir. Ancak ne yazık ki her anne çocuğuna sevgisini yeterince gösterememektedir. Fakat bilinmelidir ki bir anne sevgisi ile…