Açısal Hız Nedir?

Fizikte açısal hız, açısal bağlamdaki değişime verilen addır. Bir vektör değeri olan açısal hız, açısal sürat ve cismin döndüğü eksen olarak tanımlanır. Bu hız SI biriminde saniye başına radyan, derece başına saniye veya derece başına saat olarak hesaplanabilir. Açısal hız genelde omega sembolü ile tarif edilir. Açısal hız vektörünün yönü dönme eksenine diktir ve genelde…